Overgang til ISTQB Foundation 2018 pensum

Av | 30. april 2019

Den norske oversettelsen av pensumet/syllabus for ISTQB Foundation 2018 er nå ferdig. Denne vil erstatte pensumet for ISTQB Foundation 2011.

Det nye pensumet for ISTQB Foundation 2018 finnes her: CTFL 2018 Pensum norsk v1.0

Vi skal tilby norsk eksamen etter pensumet for Foundation 2018 fra august 2019. I henhold til ISTQB sine regler for overgangen til nytt pensum, kan norsk eksamen etter 2011-pensumet kjøres til og med 30.11.19.

For engelsk Foundation-eksamen gjelder andre reglene. Fra 1.6.2019 vil alle engelske Foundation-eksamen være basert på Foundation 2018-pensumet.

Formen på Foundation-eksamen er ikke endret. Det er fortsatt 40 spørsmål, hvorav 26 må besvares riktig for å bestå eksamen. Eksamenslengden er 60 min for kandidatene som tar eksamen på morsmålet og 75 min for kandidatene som tar eksamen på et annet språk enn morsmålet.

For informasjon om pensumet/syllabus for Foundation 2018 og endringene i forhold til Foundation 2011:

https://www.istqb.org/certification-path-root/foundation-level-2018.html

 

Kategori: