ISTQB Advanced Level

Mellomnivå for sertifisering: Anbefalt 5+ år erfaring i yrke

Eksamener

Tre eksamener der alle tre gir deg Full Advanced / Full Core Advanced Level:

  • Test Manager (CTAL-TM)
  • Test Analyst (CTAL-TA)*
  • Technical Test Analyst (CTAL-TTA)**

I tillegg er det spesialist eksamen for:

  • Security Tester

Mål

  • Forståelse for og anvendelse av avanserte teknikker og kompetanse innen testing
  • Å støtte livslang læring som tester

Læreplanen omfatter

  • Test design teknikker, testautomatisering, teknikker både for utviklere og for uavhengige testere
  • Testledelsesteknikker
  • Det er forskjellig syllabus for Advanced eksamenene. Må suppleres med annen faglitteratur per eksamen.

Kurs tar omtrent ti dager, kurs og eksamen i tre uavhengige deler.
Se her for offisiell Eksamensstruktur og regler for Advanced

 

* Test Analyst var tidligere benevnt Functional Tester

** Technical Test Analyst var tidligere benevnt Technical Tester