ISTQB Foundation Level

Startkriterium: Ingen

Eksamen

En eksamen for Foundation.

Det er en egen eksamen for tillegget «Agile Tester». Denne krever at du allerede har tatt Foundation eksamen.

Mål

  • Å forstå vanlig testpraksis og prinsipper for suksessfull testing
  • Å anvende grunnleggende teknikker for å planlegge testing samt bygging av fornuftige testtilfelle
  • Grunnlag for testkarriere

Læreplanen for Foundation omfatter

  • Grunnleggende fakta, testing i livssyklus, statisk test, dynamisk test inklusive teknikker for test design, testledelse, testverktøy

Kurs tar 3 til 4 dager

Se her for offisiell Eksamensstruktur og regler for Fountation