Medlemmer

Styret i NTB

  • Frans Dijkman – Leder for NTB
  • Monika Støcklein-Olsen
  • Berit Hatten

Alle medlemmene i alfabetisk rekkefølge

Navn Sted Firma Sertifiseringer Arbeid i NTB*
Berit Hatten Oslo Ciber Experis CTFL, CTAL-TM
Doris Mathisen Oslo Aboveit CTFL
Egil Gullbekkhei Oslo Aboveit CTFL, Full Advanced Webredaktør, CATE WG
Ernst Rolf von Düring Oslo  SOCO CTFL, CATE, CTAL-TM. CTAL-TA Terminology WG
Frans Dijkman Oslo SOCO CTFL, CATE, Full Advanced Leder, CTEL Security WG
Hans Schaefer Osterøy Software Test Consulting CTFL, CATE, Full Advanced Regnskap,  Foundation WG, Exam WG
Jürgen Richter Oslo Akershus Universitetssykehus CTFL, CATE, CTAL-TM
Monika Støcklein-Olsen Bergen Helse-Vest IKT CTFL, CATE, Full Advanced Eksamenskoordinator, Exam WG, Accreditation process WG
Raluca Madaline Popescu Oslo CTFL CTAL-TM CTAL WG, CTAL Automation WG
Skule Johansen Trondheim Kantega CTFL, CATE, Full Advanced Webredaktør, CTAL Automation WG
Thomas Borchsenius Trondheim Thales CTFL
Tor Kjetil Moseng Trondheim Kantega CTFL, CATE, CTAL-TTA  Økonomisk revisor

* Ut over dette se også aktivitetssiden for arbeid vi deltar på

Om du brenner for testing og ønsker å delta som medlem så se siden for krav til medlemskap.

Forklaring på sertifikatene som medlemmene innehar:

CTFL Foundation Level
CATE Foundation Level Agile Tester Extension
CTFL-MBT Foundation Level Model-Based Tester Extension
CTAL-TM Advanced Level Test manager
CTAL-TA Advanced Level Test Analyst
CTAL-TTA Advanced Level Technical Test Analyst
Full Advanced CTFL, CTAL-TM, CTFL-TA, CTFL-TTA