NTB – ISTQB i Norge


Certified Tester Foundation Level (CTFL) 4.0

ISTQB har lansert en ny hovedversjon av Foundation-sertifiseringen, Certified Tester Foundation Level (CTFL) 4.0.

Foundation 4.0 anbefales for alle som starter sertifisering nå.
Pensumet i CTFL 4.0 er gjennomarbeidet og mer uavhengig av leveransemodell. Smidig metodikk er godt innarbeidet.
Pensumet i CTFL 4.0 finnes her: www.istqb.org. Her ligger også prøveeksamener.

Den versjonen som har vært gjeldende siden 2018, Foundation 3.1, er fortsatt gyldig. Eksamen i denne versjonen kan tas innen 9. mai 2024 (engelsk) hhv. 9. nov. 2024 (norsk).
Deretter kan man ikke gå opp til eksamen i denne versjonen av pensumet.

Har man Foundation 3.1-sertifikatet, er dette fortsatt gyldig, og det er ikke nødvendig å ta sertifiseringen på nytt. Vi anbefaler allikevel å se på det nye 4.0-pensum; det er en del endringer i forhold til 3.1.

Per nå er eksamen i Foundation 4.0 kun tilgjengelig på engelsk. Vi jobber med en oversettelse av pensumlisten til norsk, og vil etter hvert også tilby eksamen på norsk.

Når du bestiller eksamen i Foundation, vennligst angi om du ønsker versjon 3.1 eller versjon 4.0.

OBS! Som en konsekvens av denne endringen, er forutsetningen for å gå opp til ISTQB Agile Technical Tester og ISTQB Agile Test Leadership At Scale (ATLAS) å ha bestått Foundation 4.0 eller kombinasjonen av Foundation 3.1 og tidligere ISTQB Foundation Agile Tester.


Agile Test Leadership at Scale (ATLaS)» del 1

«På siste ISTQB generalforsamling ble «Agile Test Leadership at Scale (ATLaS)» del 1 syllabus godkjent for publisering. Syllabus er rettet mot testere / testledere som blir møtt med nye og andre forventinger i smidige («scaled») miljøer.

Produktet er utviklet som «Minimal Viable Product» (MVP) og erfaringer med det skal bli veiledende i videre utvikling av ATLaS del 2 syllabus. Følgende subjekter blir behandlet i del 1: «value stream analyse, plan-do-check-act cycle, system thinking, root cause analyse og causal loop diagrams».

ATLaS Syllabus og ATLaS «body of knowledge», prøveeksamen og mer informasjon om ATLaS er tilgjengelig her: https://www.istqb.org/certifications/agile-test-leadership-at-scale

ISTQB Norge (NTB) er et av de åtte nasjonale ISTQB member boards som skal tilby eksaminering. Andre deltakende ISTQB boards er: Sveits, Danmark, Sri Lanka, Finland, India og Ungarn. ISTQB-Norge tilrettelegger for ATLaS eksamensmulighet fra 1. oktober 2022. Eksamen er på engelsk og eksamensavgiften vil være 1500 nok. Forutsetninger for eksamen er at man er CTFL og CTFL-AT sertifisert.

Du kan melde deg opp til ATLaS eksamen ved bruk av påmeldingsskjema på vår webside (URL). NTB kartlegger mulig interesse i ATLaS sertifisering og eventuelt behov for et kurs (1 dag). Både eksamen og kurs er på engelsk. Du kan uforpliktende melde din interesse for et kurs ved å sende en kort epost til: leder@istqb-norge.no. Prisen til kurset er ikke kjent ennå.»


Programvaresystem er overalt rundt oss. Det er ofte liv er avhengig av stabil og fungerende programvare.  Profesjonell verifisering og testing av programvare blir derfor en viktig oppgave som krever velfundert utdannelse.

Dette er årsaken til at profesjonelle programvaretestere over hele verden har kommet sammen for å utarbeide og definere standardiseringsinnhold for videre utdannelse.

Norge deltar aktivt i prosessene med Norwegian Testing Board (NTB). NTB er en ideell organisasjon der deltagelsen er på frivillig basis og ikke tilknyttet medlemmenes arbeidsgiver.

ISTQB tilbyr tre nivåer for sertifisering: Foundation, Advanced og Expert Level.

Sertifiseringens verdi

For testeren

  • Viser personens evner innen testingen
  • Muliggjør karriereplanlegging

For organisasjonen

  • Det er kjent hva sertifiserte testere kan
  • Bedre test for bedre software

For yrket som «tester»

  • Grunnlag for et yrke med klare krav
  • Felles terminologi
  • Definerte forventninger

Klikk for  introduksjonsvideo til ISTQB.

Mer informasjon om innhold i pensum? Se i undermenyen Dokumentasjon for både pensum og prøveeksamener.

Trenger du en introduksjon til systematisk testing anbefales dette dokumentet Systematisk Testing av Software.

Testere er avhengige av godt spesifiserte krav. Norwegian Testing Board støtter derfor også dette fagområdet ved å tilby deg sertifisering som IREB Certified Professional for Requirements Engineering. Velg i menyen for mer informasjon eller se denne brosjyren.