NTB – ISTQB i Norge

COVID-19 Info

Vi følger rådene og smittevernreglene fra FHI (Folkehelseinstituttet) og ber kandidatene om følgende:

– Kandidater som har mistanke om Covid-19 skal ikke møte til eksamen.
– Ved oppmøte skal kandidatene desinfisere hendene med Antibac.
– Kandidatene må ta med egne skrivesaker til eksamen.

Vi tar forbehold om at eksamen ikke kan gjennomføres dersom gjeldende smittevernsregler tilsier dette.


ISTQB starter et pilotprosjekt for å tilby ‘remote-proctored’ eksamen. Dette er eksamen som kan gjennomføres via nett. Kandidaten blir overvåket av en eksamensvakt via nett under eksamenen.

ISTQB Norge jobber med å få tilrettelagt for denne type eksamen, og påmeldingen vil kunne foretas fra denne siden www.istqb-norge.no. Det vil ta noe tid før vi kan tilby slike eksamen, siden dette krever forberedelser og tilpasninger. Foreløpig informasjon om Remote Proctoring Ekamen kan leses her http://www.istqb-norge.no/remote-proctoring-eksamen/


Programvaresystem er overalt rundt oss. Det er ofte liv er avhengig av stabil og fungerende programvare.  Profesjonell verifisering og testing av programvare blir derfor en viktig oppgave som krever velfundert utdannelse.

Dette er årsaken til at profesjonelle programvaretestere over hele verden har kommet sammen for å utarbeide og definere standardiseringsinnhold for videre utdannelse.

Norge deltar aktivt i prosessene med Norwegian Testing Board (NTB). NTB er en ideell organisasjon der deltagelsen er på frivillig basis og ikke tilknyttet medlemmenes arbeidsgiver.

ISTQB tilbyr tre nivåer for sertifisering: Foundation, Advanced og Expert Level.

Sertifiseringens verdi

For testeren

  • Viser personens evner innen testingen
  • Muliggjør karriereplanlegging

For organisasjonen

  • Det er kjent hva sertifiserte testere kan
  • Bedre test for bedre software

For yrket som «tester»

  • Grunnlag for et yrke med klare krav
  • Felles terminologi
  • Definerte forventninger

Klikk for  introduksjonsvideo til ISTQB.

Mer informasjon om innhold i pensum? Se i undermenyen Dokumentasjon for både pensum og prøveeksamener.

Trenger du en introduksjon til systematisk testing anbefales dette dokumentet Systematisk Testing av Software.

Testere er avhengige av godt spesifiserte krav. Norwegian Testing Board støtter derfor også dette fagområdet ved å tilby deg sertifisering som IREB Certified Professional for Requirements Engineering. Velg i menyen for mer informasjon eller se denne brosjyren.