Arkiv

Certified Tester Foundation Level (CTFL) 4.0

  ISTQB har i mai 2023 lansert en ny hovedversjon av Foundation-sertifiseringen, Certified Tester Foundation Level (CTFL) 4.0. Foundation 4.0 anbefales for alle som starter sertifisering nå. Pensumet i CTFL 4.0 er gjennomarbeidet og mer uavhengig av leveransemodell. Smidig metodikk er godt innarbeidet. Pensumet i CTFL 4.0 finnes her: www.istqb.org. Her ligger også prøveeksamener. Den versjonen… Les mer »

Kategori:

Agile Test Leadership at Scale (ATLaS)» del 1

«På siste ISTQB generalforsamling ble «Agile Test Leadership at Scale (ATLaS)» del 1 syllabus godkjent for publisering. Syllabus er rettet mot testere / testledere som blir møtt med nye og andre forventinger i smidige («scaled») miljøer. Produktet er utviklet som «Minimal Viable Product» (MVP) og erfaringer med det skal bli veiledende i videre utvikling av… Les mer »

Kategori:

ISTQB Certified Tester AI Testing

ISTQB Certified Tester AI Testing er publisert. Kan nedlastes her: https://www.istqb.org/downloads/category/79-ai-testing.html

Kategori:

COVID -19 Melding

ISTQB Norge følger rådene fra FHI (Folkehelseinstituttet) og har derfor utsatt de planlagte eksamener i mars og april. Det innebærer at eksamen 16.04.20 ikke vil bli avholdt.   Vi vurderer situasjonen fortløpende, og kommer senere i april tilbake vedrørende de planlagte eksamener i mai og juni. De som ønsker refundering av betalt eksamensavgift bes sende en… Les mer »

Kategori:

Overgang fra REQB til IREB

NTB tilbyr tilbyr muligheten til å ta sertifisering for REQB (Requirements Engineering Qualification Board). Interessen for å ta REQB-eksamen er stigende i Norge. Det har vært to forskjellige sertifiseringer på kravområdet, REQB og IREB (International Requirement Engineering Board). Nå skjer det en positiv endring ved at sertifiseringene for REQB og IREB slås sammen og videreføres som… Les mer »

Kategori:

Prisjustering fom. 1. april 2016

Eksamener som tas hos NTB fra og med 1. april får endret gebyrer: 1800 for ISTQB Foundation 2000 for ISTQB Agile, Model Based Testing og REQB Foundation 3000 for alle ISTQB og REQB Advanced Rabattene er som tidligere: 10% rabatt for partnere 10% rabatt når en tillater privatister å bli med i en ellers intern… Les mer »

Kategori:

Ny Engelsk-Norsk terminologiliste

Versjon 2.4 av ISTQB Engelsk-Norsk terminologiliste er nå tilgjengelig på siden for dokumentasjon. «The ISTQB Glossary has two main objectives: • Support the ISTQB syllabi by defining the terms used in the various syllabi • Support communication within the international testing community and with its stakeholders by providing a standard testing vocabulary» Rekkefølgen er som… Les mer »

Kategori:

Model Based Tester – Ny sertifisering

Pensumet for Model Based Tester (MBT) er nå tilgjengelig i beta versjon. Dette er en utvidelse av ISTQB Foundation sertifiseringen. For å ta eksamen i MBT må du tidligere ha bestått ISTQB Foundation eksamen. Med denne sertifiseringen vil du utvide din Foundation kunnskap med modellbasert testprosess, metoder og teknikker. Oversik over MBT: ISTQB CTFL-MBT –… Les mer »

Kategori:

Agile Tester – Pensum på norsk

NTB har oversatt «Foundation Level Extension Syllabus – Agile Tester» til norsk.  Det norske pensumet kan lastes ned på siden med dokumentasjon. Norsk eksamen er ikke tilgjengelig ennå. Når vi vil tilby norsk eksamen vil dette bli informert om på disse sidene under nyheter. Våre partnere har allerede hatt det norske pensumet til gjennomsyn. Men… Les mer »

Kategori:

ISTQB Spørreundersøkelse

Delta i å lage ISTQB® Worldwide Software Testing Report 2015 ISTQB foretar en undersøkelse om ISTQB og testing av programvare. Ved å delta i denne undersøkelsen vil du bidra til å bedre forståelse av testing i programvareindustrien, hjelpe beslutningstakere i å ta de rette beslutninger, hjelpe ta de rette beslutninger om din karieærevalg karriere se… Les mer »

Kategori: