Arkiv

Overgang til ISTQB Foundation 2018 pensum

Den norske oversettelsen av pensumet/syllabus for ISTQB Foundation 2018 er nå ferdig. Denne vil erstatte pensumet for ISTQB Foundation 2011. Det nye pensumet for ISTQB Foundation 2018 finnes her: CTFL 2018 Pensum norsk v1.0 Vi skal tilby norsk eksamen etter pensumet for Foundation 2018 fra august 2019. I henhold til ISTQB sine regler for overgangen til… Les mer »

Kategori:

Overgang fra REQB til IREB

NTB tilbyr tilbyr muligheten til å ta sertifisering for REQB (Requirements Engineering Qualification Board). Interessen for å ta REQB-eksamen er stigende i Norge. Det har vært to forskjellige sertifiseringer på kravområdet, REQB og IREB (International Requirement Engineering Board). Nå skjer det en positiv endring ved at sertifiseringene for REQB og IREB slås sammen og videreføres som… Les mer »

Kategori:

ISTQB Effektivitets undersøkelse 2016

Delta i ISTQB sin effektivitets undersøkelse 2016. Formålet med denne undersøkelsen er for ISTQB å lære mer om brukerne av ISTQB og bedre forstå deres behov. Norge har vært aktive i disse undersøkelsene og ditt bidrag vil hjelpe oss i å bli bedre. Klikk på banneren under for å gå til undersøkelsen.

Kategori:

Prisjustering fom. 1. april 2016

Eksamener som tas hos NTB fra og med 1. april får endret gebyrer: 1800 for ISTQB Foundation 2000 for ISTQB Agile, Model Based Testing og REQB Foundation 3000 for alle ISTQB og REQB Advanced Rabattene er som tidligere: 10% rabatt for partnere 10% rabatt når en tillater privatister å bli med i en ellers intern… Les mer »

Kategori:

Model Based Tester – Pensum tilgjengelig

Pensum for ISTQB Foundation utvidelsen Model Based Tester (ISTQB® MBT FL) er tilgjegelig! Det vili være mulig å ta eksamen etter 1. april 2016. Model Based Testing øker innen softwaretesting og har en viktig rolle innen sikkerhetskritiske domener som luftfart og bilindustrien. Sertifisering i MBT blir snart tilgjengelig som en utvidelse av Foundation sertifiseriingen. Sertifiseringen… Les mer »

Kategori:

Ny Engelsk-Norsk terminologiliste

Versjon 2.4 av ISTQB Engelsk-Norsk terminologiliste er nå tilgjengelig på siden for dokumentasjon. «The ISTQB Glossary has two main objectives: • Support the ISTQB syllabi by defining the terms used in the various syllabi • Support communication within the international testing community and with its stakeholders by providing a standard testing vocabulary» Rekkefølgen er som… Les mer »

Kategori:

Testing Practices Report 2015-2016

ISTQB® Worldwide Software Testing Practices Report 2015-2016 Nå er endelig rapporten etter den største internasjonale undersøkelsen av programvaretesting tilgjengelig: http://www.istqb.org/references/surveys/istqb-worldwide-software-testing-practices-report.html Noen høydepunkter fra rapporten: Budsjett som settes av til testing er store og økende. Livssyklus for Smidig programvareutvikling blir tatt i bruk fremfor de tradisjonelle. Arbeidsdeling har blitt en vanlig praksis fra et organisatorisk synspunkt.… Les mer »

Kategori:

Model Based Tester – Ny sertifisering

Pensumet for Model Based Tester (MBT) er nå tilgjengelig i beta versjon. Dette er en utvidelse av ISTQB Foundation sertifiseringen. For å ta eksamen i MBT må du tidligere ha bestått ISTQB Foundation eksamen. Med denne sertifiseringen vil du utvide din Foundation kunnskap med modellbasert testprosess, metoder og teknikker. Oversik over MBT: ISTQB CTFL-MBT –… Les mer »

Kategori:

Agile Tester – Pensum på norsk

NTB har oversatt «Foundation Level Extension Syllabus – Agile Tester» til norsk.  Det norske pensumet kan lastes ned på siden med dokumentasjon. Norsk eksamen er ikke tilgjengelig ennå. Når vi vil tilby norsk eksamen vil dette bli informert om på disse sidene under nyheter. Våre partnere har allerede hatt det norske pensumet til gjennomsyn. Men… Les mer »

Kategori:

ISTQB Spørreundersøkelse

Delta i å lage ISTQB® Worldwide Software Testing Report 2015 ISTQB foretar en undersøkelse om ISTQB og testing av programvare. Ved å delta i denne undersøkelsen vil du bidra til å bedre forståelse av testing i programvareindustrien, hjelpe beslutningstakere i å ta de rette beslutninger, hjelpe ta de rette beslutninger om din karieærevalg karriere se… Les mer »

Kategori: