Partnere

ISTQB Partnerprogram anerkjenner organisasjoner som viser engasjement for sertifisering i testing av programvare. Les mer om våre norske partnere, sortert alfabetisk i menyen.

Partnerprogrammet har fire nivå der organisasjonens nivå bestemmes ut fra antall sertifiseringspoeng organisasjonen har samlet:

Partner-Program-silver

Sølv partner: Minst 5 sertifiseringspoeng inntjent med sertifikater holdt av ansatte eller eksterne konsulenter som jobber minst 70% av tiden for bedriften.

Partner-Program-gold

Gull partner: Minst 14 sertifiseringspoeng inntjent med sertifikater holdt av ansatte eller eksterne konsulenter som jobber minst 70% av tiden for bedriften. Minst ett (1) Advanced nivå sertifikat.

Partner-Program-platinum

Platina partner: Minst 30 sertifiseringspoeng inntjent med sertifikater holdt av ansatte eller eksterne konsulenter som jobber minst 70% av tiden for bedriften. Minst tre (3) Advanced nivå sertifikater.

Partner-Program-global

Global partner: Minst ett Platina medlemskap og to (2) gull partnere i minst to (2) forskjellige land.

De viktigste fordelene med ISTQB partnerprogram inkluderer:

  • Tillatelse til å benytte ISTQB Partner Programlogo og annet markedsmateriell for Partnere på organisasjonens websider.
  • Anerkjennelse av organisasjonens profesjonalisme, både i det lokale og det internasjonale markedet.
  • Offisielt anerkjennelsesbrev som indikerer identitet/lokasjon, gyldighet og nivå.
  • Organisasjonen blir anført som Partner på ISTQB sitt nasjonale og internasjonale webområde.
  • Spesielle privilegier til ISTQB-relaterte hendelser og konferanser.
  • Om partner holder kurs i fagområdet kan dette legges ut på NTB sine nettsider.
  • Mulighet til å motta alfaversjoner av pensum utarbeidet av ISTQB, og kunne delta i inspeksjon av disse.
  • Æresmedlemskap til det eksklusive «ISTQB Partner Forum» som vil gi Partnere nyheter om ISTQB veikart.

Se også istqb.org for ytterligere informasjon om å bli Partnere og kostnader.

Når et firma eller en organisasjon er ISTQB-partner forplikter de seg til å gjennomføre sertifiseringer i test av programvare i Norge (og Island) via NTB.

Krav og fordeler reguleres av ISTQB internasjonalt. NTB vil ikke tilby alle fordeler på egenhånd.

Kontakt leder for NTB (se Om NTB) dersom dette er interessant for din bedrift.