Bedrifter og kursholdere

Bestilling av eksamen for kursholdere og bedrifter

Frist for bestilling av eksamen er 4 uker ved Foundation og 6 uker ved Agile, Advanced og IREB. Ved senere bestilling kan vi ikke garantere at vi kan arrangere eksamen. Minste antall det faktureres for er 5 deltagere.

Bestillingen er bindende og det påløper gebyr dersom bestillingen kanselleres mindre enn 14 dager før eksamen. (Se Eksamensgebyrer).

Påmeldingsskjema sendes med e-post til eksamenskoordinator

Deltagerne melder seg ikke på eksamen via NTB sine nettsider, men direkte til kursholder eller bedrift som har bestilt eksamen. Det vil også si at eksamensavgift for hver enkelt deltager betales samlet av kursholder/bedrift.