Forte Digital

 

Forte Digital er et internasjonalt konsulentselskap med kontorer i Norge, Tyskland, Polen og Danmark. Vi hjelper våre kunder med skalering og vekst gjennom digital suksess.

Som vekstpartner skaper vi løsninger som gir langsiktig verdi for våre kunder. Det gjør vi i tverrfaglige team bestående av teknologer, designere, rådgivere og markedsførere. Forte Digital anser god kvalitet som en viktig del av alle leveranser.

I Forte Digital står kompetanseutvikling sentralt, og det gjennomføres faggrupper jevnlig. Temaer rundt test og kvalitet behandles både som enkeltstående temaer og som integrerte deler av andre temaer. Vi har tro på at dette er med å fremme en helhetlig og bred forståelse for hvordan man oppnår god kvalitet. Dette er også på å skape en økt forståelse for kvalitet på tvers av roller og kompetanser. I Forte Digital jobber vi kontinuerlig med å holde oss oppdatert på de mest relevante sertifiseringer, teknologier og teknikker.

Les mer om oss på: https://fortedigital.com/no

Følg oss gjerne på linkedIn: http://www.linkedin.com/company/forte_digital