Hjemmeeksamen

REMOTE PROCTORING EKSAMEN

Eksamen gjennomføring med «Remote Proctoring» gir deg muligheter og frihet til å selektere selv når og hvor du skal ta eksamen. Eksamensvakten (eller «proctor») som vanlig er til stede under eksamen blir nå erstattet av overvåking via bilde (kamera) og lyd (mikrofon).

NTB RP eksamen blir administrert av vår eksamensleverandør GASQ og levert via plattformen av ProctorExam. Eksamensvakten som er trent å overvåke eksamen på denne måte blir levert av GASQ.

Du bestiller eksamen som vanlig med bruk av påmeldingsskjema her. Du bestemmer om dato og tidspunkt at eksamen bør starte. Med selve eksamen har du maksimalt en time etter angitt starttidspunkt for å starte.

OBS: Vi jobber med tilrettelegging av påmelding. Denne siden skal oppdateres når vi kan åpne for påmelding.

Etter påmelding, noen dager før eksamensstartpunkt, vil du få en epost fra GASQ med instruksjonen du må bl.a. installere en app på telefonen din og sjekke om du har nok rettigheter for å installere en Chrome plug-inn.

Under oppstart av eksamen blir du veiledet gjennom et antall aktiviteter. Bl.a. visning av din ID, en sjekk om du er alene i rommet og ikke har noen andre hjelpemidler enn tillat. Etter start av eksamen vises en timer resterende tid, har du tilgang til en kalkulator og notebook. Du kan markere spørsmål for senere behandling og blir informert ved avslutning om du har svart alle spørsmålene.

Inder vises minimumskrav for gjennomføring av en «Remote Proctoring» ISTQB eksamen:

  1. Du kan lese og forstå engelsk. Du vil ha kontakt med en eksamensvakt som ikke forstår norsk.
  2. En laptop, notebook eller PC utstyrt med mikrofon og kamera. Viktig at du har lokale administrator-rettigheter og kan installere en Chrome Plug-Inn.
  3. En oppdatert versjon av Chrome nettleser.
  4. Et rom hvor du kan være alene mens eksamen pågår.
  5. Mobil eller nettbrett med kamera (Android >4.1, iOS >8.0) hvor du har muligheter til å installere en app.
  6. En stabil nettverksforbindelse (>1,5MB/sek opplastning)
  7. Et internasjonalt identitetsbevis: pass, identitetskort, førerkort (norske bankkort kan ikke brukes).

Etter påmeldingen og noen dager før eksamen vil du motta en epost med instruksjoner og lenker. Det er viktig at du utfører instruksjonene (test av utstyret, installasjon av app-en etc.) snarest slik at mulige tekniske utfordringer kan løses i tide før du skal ta eksamen. Avsett god tid til gjennomføringen av denne systemtesten.

Kontakt NTB eksamenskoordinator hvis du ikke har mottatt eposten med instruksjonen 3 dager før eksamensdatoen.

Du skal være alene i rommet mens eksamen pågår og du blir overvåket under hele eksamenen. Det blir gjort opptak av alle kamerabilder og lyder. Sjekk at rommet har nok lys. Mobilen eller nettbrettet som du skal bruke skal kunne settes slik at kamera er rettet mot deg. Du skal kunne sjekke alle bilder i nettleseren under eksamenen. Det er ikke tillatt at andre personer (barn) kommer i rommet mens eksamen pågår.

Du skal ikke ha på hodesett eller ørepropper. Smartklokke skal tas av. En klokke vises i applikasjonen med resterende eksamenstid. Medisinsk utsyr kan brukes så lenge de blir vist på kamera. Det er ikke tillatt å snakke eller synge. Kontakten med eksamensvakten vil foregå via chat.

Planlegg dobesøk før du begynner eksamenen. Det er ikke lov å forlate rommet mens eksamenen foregår.

Det er tilgang til en kalkulator under eksamen, men ikke til en ordbok. Andre hjelpemidler er ikke tillatt.

Dersom kandidaten ikke følger reglene under eksamen, kan eksamensvakten gripe inn og avbryte eksamenen. Eksamen registreres da som ikke bestått.

Denne eksamen gjennomføres med høyt sikkerhetsnivå. Dine personlige data blir lagret innen EU i samsvar med GPDR-reglene. Bildene og lydfilene blir slettet 2 uker etter eksamensdatoen. Eksamensresultatene blir brukt for utstedelse av sertifikatet og eventuelt til registrering i ISTQB sitt SCR-register (ISTQB successfull candidate register) dersom kandidaten gir tillatelse til dette.