Sertifikat

Etter bestått eksamen vil du motta et sertifikat på PDF-format i e-post som beviser din kunnskap. Denne informasjonen blir også lagt i en felles internasjonal database for ISTQB sertifiseringer. Dette sertifikatet kan benyttes internasjonalt.

Hvert sertifikat har et unikt nummer som du kanskje må oppgi dersom du skal ta nye eksamener. Det vil si du bør ta godt vare på dette sertifikatet.

Om du har mistet ditt sertifikat utstedt av NTB, så kan du få tilsendt et nytt av oss mot et gebyr. Om sertifikatet er utstedt av andre enn NTB, så må du henvende deg til utstederen for å få et nytt sertifikat.