FAQ

Ofte stilte spørsmål om ISTQB, sertifisering etc.

Hvordan kan jeg ta ISTQB sertifiseringseksamen?

ISTQB sin norske avdeling er Norsk Testing Board (NTB), engelsk navn “Norwegian Testing Board” presentert på istqb.no. Vi kjører de samme eksamener som kjøres i alle andre land, inklusive den som tidligere var kjent som «ISEB Foundation» som administreres fra England. Vi kan arrangere eksamen temmelig når som helst (minus påske, jul etc.), og alle kandidatene har til nå fått sine sertifikater foholdsvis fort. Påmelding går via kursarrangør eller eksamenskoordinator. Ellers kan vi tilby ISTQB Foundation eksamen på norsk, engelsk og tysk. Advanced eksamen foreløpig bare på engelsk og tysk.

Hvem utfører eksamen i Norge?

Det er fem muligheter:

 • Det Norske Testing Board arrangerer eksamen selv. Dette skjer stort sett etter ønske fra eksamenskandidater. I prinsipp hvor som helst, når som helst.
 • Det Norske Testing Board arrangerer eksamen i samarbeid med en utenlandsk eksamensorganisasjon. Dette skjer for tiden for noen advanced level eksamen. I prinsipp kan dette også skje hvor som helst, når som helst, men av kostnadsgrunner krever det at flere (vanligvis fem) eksamenskandidater er samlet.
 • Dersom du går et kurs hos en norsk kursholder, får du vanligvis eksamen i sammenheng med kurset (dersom det er bestilt eksamen til kurset).
 • Du kan spørre utenlandske kursarrangører som holder kurs i Norge om å delta i deres eksamen.
 • Du selv kan ta eksamen i samarbeid med en utenlandsk eksamensorganisasjon, dersom du tar kontakt med en slik en.

Hvem utfører eksamen internasjonalt?

Eksempel:

UK Board: har avtale med ISEB.
DK Board: har avtale med ISEB.
German Board: Har avtale med ISQI og DLGI.
Swiss Board: Har avtale med SAQ.
Sverige: Kjører eksamen selv.
Norge: Kjører eksamen selv, noen advanced eksamen i samarbeid med GASQ

Så har vi andre land uten eget board: Der kan hvem som helst holde eksamen.

Hvor lang tid tar en eksamen?

 • Foundation level:
  • 60 minutter dersom du bruker ditt morsmål (f.eks. norsk)
  • 75 minutter dersom du bruker et annet språk enn ditt morsmål (f.eks. engelsk)
  • Dersom norsk eller engelsk ikke er ditt morsmål, får du 75 minutter, men vi kan foreløpig bare arrangere eksamen på norsk og engelsk.
 • Advanced level:
  • Advanced level 2012: Hver modul (Test manager, Test analyst, Technical Test Analyst) har nå et modulspesifikt antall spørsmål og eksamenslengde. Se istqb.org for detaljer.

Hva er kriteriet for å ha bestått?

 • Foundation level: 26 av 40 spørsmål rett.
 • Advanced level: Spørsmålene har ett eller flere poeng. Du må ha mer enn 65% av poengene.
 • Hvis du har minst 90% rett i eksamen, får du et spesielt sertifikat «passed with excellence». Det er omtrent to prosent av kandidatene som klarer dette.

Hvordan går en eksamen?

I prinsipp som en skriftlig eksamen på en høyskole. Du får ikke ha med hjelpemidler og ikke forlate eksamensrommet. Det er en eksamensvakt som har beskjed om å diskvalifisere alle kandidater som prøver å jukse.

Kan jeg ha eksamen på min arbeidsplass?

Ja, dersom det finnes et atskilt møterom som er stort nok til at det blir minst 1,5 meter mellom kandidatene. I så fall kommer en eksamensvakt til dere. Nøyaktig termin og sted avtaler du med eksamensvakten som er godkjent av Norwegian Testing Board. Beregn fire uker for å organisere dette.

Hvordan får jeg beskjed om resultatet?

Eksamen sendes sensor med rekommandert post (eventuelt fax). Eksamensvakt eller sensor gir beskjed pr. e-post, som regel innen en uke, og du mottar et sertifikat på PDF-format. Du får vite antall poeng du har oppnådd. Ditt navn og din adresse samt selve eksamen arkiveres.

Hva koster en eksamen?

1600 norske kroner (i utlandet eller ved bruk av utenlandsk eksamensorganisasjon 200 Euro) for Foundation eksamen. 2500 kroner for Advanced eksamen. Halv pris for studenter. Dersom en høyskole arrangerer eksamen med egen eksamensvakt, gjelder spesielle (lavere) priser.

Hvordan får jeg nytt sertifikat dersom jeg mister mitt?

Du henvender deg til Norwegian Testing Board og oppgir ditt navn og omtrentlig tidspunkt for din eksamen. Så får du ny sertifikat per e-post.

Hvordan kan jeg få et foliert sertifikat?

Vi foreslår at du henvender deg til et trykkeri eller en printshop.

Betingelser for advanced eksamen

Du må ha bestått foundation eksamen.

Hva går eksamensgebyret til?

 • Betaling av eksamensvakt, eventuelt leie av rom
 • Betaling av sensor og produksjon av sertifikater
 • Drift av Norsk Testing Board (reiser til internasjonale styremøter og internasjonale arbeidsgrupper)
 • Prosjekter i Norsk Testing Board, for eksempel oversettelse av internasjonale dokumenter om software testing
 • Støtte til testkonferanser, testkurs på høyskoler, foredrag o.l.

Om ISEB versus ISTQB

ISEB er British Computer Society sin avdeling, og de definerer ulike sertifikater i software testing, for å kunne tilby sertifiseringseksamen. ISTQB ble startet av folk i andre land enn England for å hindre ISEB-monopolet. Dette endte med at ISEB nå har lisens til å kjøre ISTQB Foundation sertifisering. Noe de gjør.

For høyere nivå sertifisering har ISTQB besluttet at den heter “advanced” og utover dette “expert”.

ISEB Intermediate er noe bare de tilbyr, den har ikke støtte i ISTQB (og Norwegian Testing Board, vår norske organisasjon, har ikke lov å støtte den).  Pensum virker som en mellomting mellom Foundation og Advanced. Det finnes ikke noe tilsvarende hos ISTQB. Men det jobbes med en integrering av dette med ISTQB pensum.

Advanced nivå hos ISTQB og “practitioner” nivå hos ISEB er i prinsipp det samme. Bare at hos ISTQB er der TRE områder: Test Manager, Test Analyst og Technical Test Analyst. Test Manager er trolig selvforklarende. Test Analyst er typisk jobben som gjøres som uavhengig tester på høyere testnivåer. Technical Test Analyst er typisk testjobber som krever at en kjenner koden, altså ofte programmererens egentest. Hvert kurs tar vanligvis hhv. 5, 4 og 3 dager.

ISEB sin “Practitioner” eksamen som folk har bestått til nå blir godkjent av ISTQB som “advanced”.

Norwegian Testing Board har ingen avtale med ISEB.