Systek

Systek Partner-Program-gold

Systek leverer rådgivende tjenester og konsulentbistand til markedsledende virksomheter innen både offentlig og privat sektor. Siden 1980 har selskapet levert dybdekompetanse med høy kvalitet til verdensledende produktleverandører og markedsledende tjenesteytende selskaper innen en rekke markedssegmenter.

Systek leverer tjenester innen systemutvikling, arkitektur, prosjektledelse og test til markedsledende selskaper innen industri/forsvar, bank/finans, media/telekom og offentlig virksomhet.

Systek har lang erfaring innen anvendelser og systemer med stor kompleksitet og store transaksjonsvolum. Vi kombinerer kvalitet og grundighet med ny teknologi og nye brukerflater, og denne kombinasjonen reflekteres i konsulentenes erfaring.

Systek er et uavhengig konsulentselskap og har ingen forretningsmessige bindinger til produktleverandører. Vi tror det er viktig både ved valg av teknologi og ved leveranse av testtjenester.

www.systek.no