Aktiviteter

Medlemmene i Norwegian Testing Board deltar på flere aktiviteter nasjonalt og internasjonalt.
 • Oversette pensum og eksamensspørsmål til norsk
 • Utarbeide eksamensspørsmål til felles bruk
 • Arrangere eksamen
 • Deltagelse på nasjonale og internasjonale møter
 • Deltagelse i internasjonale arbeidsgrupper
  • Arbeidsgrupper om og vedlikehold av terminologilister
  • Arbeidsgrupper for pensum i Foundation, Advanced og Expert Level
  • Arbeidsgrupper for prosesser
  • Arbeidsgrupper for eksamen og skriving av eksamensspørsmål