IREB

Certified Professional for Requirements Engineering

(Overgang fra REQB til IREB oktober 2017. Se nyhetssak.)

Norwegian Testing Board støtter IREB (International Requiremet Engineering Board) fordi testere er svært avhengige av godt spesifiserte krav.

Når en har problemer i softwareprosjekter har dette ofte å gjøre med krav som er misforstått, ufullstendig og dårlig dokumentert. IREB- International Requirements Engineering Board – har erkjent dette problemet og prøver å avhjelpe dette ved å sette opp internasjonale standarder for håndtering av krav.

IREB Certified Professional for Requirements Engineering viser at du har grunnkunnskaper om Requirements Engineering. Dvs. du kan identifisere og spesifisere krav og analysere disse på en ryddig og effektiv måte. Du kjenner også til de vesentlige prosedyrene og prosessene rundt kravhåndtering og kan håndtere risiko med krav.

Sertifiseringen hjelper deg å vise at du har slik basiskunnskap, overfor brukere, oppdragsgivere og arbeidsgivere.

Vis din kompetanse – bli sertifisert!

Se mer i denne brosjyren om REQB, eller hos www.ireb.org sine sider. gasq leverer eksamenen i Norge.

Sertifisering

Eksamen arrangeres i Norge av Norwegian Testing Board sammen med eksamen i test av programvare (ISTQB). Eksamensvilkår for IREB Foundation er de samme som for ISTQB Foundation.

IREB har samme sertifiseringsnivå som ISTQB:

  1. Foundation,
  2. Advanced – kun en sertifisering
  3. Expert – planlagt

Varigheten på eksamen for IREB:

  • Foundation 1:00 time, eller 1:15 time om eksamen ikke er på ditt morsmål.
  • Advanced: 1:30 time, eller 1:55 time om eksamen ikke er på ditt morsmål.

IREB eksamen tilbyr vi kun på engelsk.

Se forøvrig ISTQB sin side for Påmelding for gebyrer og annen praktisk informasjon.

Se liste over ISTQB-eksamener for eksamensdatoer og send forespørsel til  eksamensansvarlig i IREB – Norwegian Testing Board.  Påmelding må gjøres fire uker før eksamensdato.

Pensum

Pensum og sertifiseringen ble utviklet av et internasjonalt ekspertpanel, noe som bidrar til at skjemaet trolig blir en internasjonal standard. Pensumet gjør det mulig å snakke samme språk som andre eksperte i andre land og bedrifter samt oppnå samme minstemål av kunnskap om faget.

Se www.ireb.org sine sider for å laste ned pensum.

Støttelitteratur anbefales om du ikke har lengre erfaring med utvikling og håndtering av krav.

Akkrediterte kurs og kursholdere

I Norge er det for tiden ingen akkrediterte kurs eller kursholdere. Seos www.ireb.org eller det enkelte lands IREB-styrer for ytterligere informasjon.