Eksamensforberedelse

Forberedelse til eksamen

Mange tar eksamen etter et å ha deltatt på et kurs. Kursholderen anbefaler da lærebok og stiller kursmateriell til disposisjon.

Uansett om du tar et kurs eller leser deg opp til eksamen på egenhånd, anbefaler vi deg å sette deg inn i følgende før eksamen:

Prøveeksamen

Ta denne prøveeksamen: CTFL Exam Exercise v1 9 no. Dersom du klarer å svare riktig på mer enn 75 % av spørsmålene, har du en god sjanse til å bli sertifisert. Dersom du har mindre enn 60 % riktige svar, bør du lese litt mer før du melder deg opp til eksamen.

Syllabus og terminologiliste

Se side for Dokumentasjon for alle ISTQB syllabuser og terminologiliste.

Syllabus er ikke utfyllende nok som forberedelse for alle områder, relevante bøker og kursmateriell må brukes i tillegg. For eksempel er testdesignteknikkene kun beskrevet på overordnet nivå i syllabus. For å lære selve teknikkene må annet læremateriell brukes.

Foundation syllabus dekker mange testfaglige områder, og ikke alle eksamenskandidater har praktisk erfaring fra alle områder. Selv om du tar et kurs, anbefales det at du leser deg opp på forhånd på områdene som er nye for deg.

Det gjøres oppmerksom på at Foundation syllabus og terminologilisten også er en del av pensumlisten for Advanced-eksamen.

Kurs

På høyre side ser noen av de kurs i testinig som er planlagt. Det finnes også andre kurs som ikke er listet her.

Vi anbefaler å benytte et kurs med kursholder som er akkreditert av ISTQB da disse er kvalitetssikret. Se på denne siden over hvilke kurs og kursholdere som er akkreditert av NTB.