Sertifisering

 

Sertifisering viser gjennom objektive og uavhengig utviklede eksamener hva en tester kan.

Det er tre nivå for ISTQB-sertifisering:

1. ISTQB Foundation Level

En eksamen med tilhørende terminologiliste. Krav til bestått før andre eksamener kan tas. Egner seg også for personer uten IT-bakgrunn.

Når Foundatio er bestått kan man ta tilleggs eksamen Agile Tester og Model Based Tester.

2. ISTQB Advanced Level

Alle tre eksamenene må være bestått for å nå Full Core Advanced Level.

  • Test Manager (TM)
  • Test Analyst / Functional Tester (TA)
  • Technical Test Analyst (TTA)
  • Security Tester (SEC)

I tillegg er det spesialiserte advanced sertifiseringer for

  • Security Tester

3. ISTQB Expert Level

Ekspert nivå sertifiseringer som er tilgjengelig:

  • Improving the Testing Process
  • Test Management