Eksamensvilkår

Generelle vilkår for alle typer eksamen

Se også ISTQB sin generelle eksamensinformasjon.

Generelle vilkår for alle typer eksamen

 1. Kandidater med et annet morsmål enn eksamensoppgaven får 25 % ekstra tid og kan benytte standard papirbasert ordbok mellom eksamensspråk og morsmål. Bruk av ordbok forutsetter at eksamensvakt har fått forelagt og kontrollert ordboka i god tid før eksamen starter. Det kan også tas med ISTQB-terminologilisten engelsk-norsk i nedstrippet versjon. (Se side for Dokumentasjon for en nedlastbar versjon).
 2. Legeattest MÅ vises før man kan kreve særrettigheter. Kandidaten må si fra vedrørende handikapp ved oppmelding til eksamen slik at NTB kan håndtere dette før og under eksamen. NTB informerer da om eventuell tilrettelegging som vil skje på denne eksamen. Dette kan bety for eksempel ekstra tid eller ekstra hjelpemidler.
 3. Kandidater som er privatister MÅ ha med og forevise kvittering for betalt eksamensgebyr.
 4. Kandidaten MÅ ha med og forevise legitimasjon med bilde.
 5. Mobil, PDA eller andre elektroniske verktøy skal være AVSLÅTT (!) og ikke være på pulten under eksamen.
 6. Det er i utgangspunktet ikke tilgang til toalettbesøk under eksamen utenom for advanced eksamen.
 7. Kandidaten må besvare oppgaven med penn e.l. med svart eller blå farge. Egne skrivesaker må medbringes.
 8. Kandidaten kan gå før full tid, og må forlate eksamenslokalet umiddelbart etter innlevert oppgave.
 9. Det er ikke tillatt å ta med oppgave eller notater ut fra eksamenslokalet. Oppgavene skal ikke distribueres muntlig eller skriftlig etter avholdt eksamen.

Eksamensvilkår for ISTQB Certified Foundation Level (CTFL)

Se her for offisiell Eksamensstruktur og regler for Foundation Level

 1. Varighet på eksamen er 60 minutter. Dersom eksamen ikke er på ditt morsmål er varighet på eksamen 75 minutter.
 2. Eksamen består av multiple valg der kun ett svar (en avkrysning) per spørsmål er korrekt.
 3. Det er 40 spørsmål på eksamen.
 4. Det er ett poeng for hvert korrekte svar. Feil eller ingen svar gir 0 poeng.
 5. For å bestå eksamen kreves minst 65 % (=26 poeng) korrekte svar.
 6. Eksamensresultatet vil bli klart senest 10 dager etter avholdt eksamen. Sertifikat, til de som har bestått eksamen, vil bli distribuert med e-post når eksamensavgift er innbetalt, og da senest seks uker etter avholdt eksamen.
 7. Dersom du ikke består, kan du prøve ny eksamen etter minst fire ukers ventetid. Dersom du stryker tre ganger, kan vi ikke tilby flere eksamensforsøk i Norge.

Eksamensvilkår for ISTQB Certified Agile Extension til Foundation Level

Se her for offisiell Eksamensstruktur og regler for Agile Extension

Det er samme regler for denne eksamen som for Foundation (CTFL).

Eksamensvilkår for ISTQB Certified Advanced Level (CTAL)

Se her for offisiell Eksamensstruktur og regler for Advanced Level

 1. Kandidaten må ha bestått ISTQB Foundation eksamen. Foundation sertifikatnummer skal være oppgitt ved påmelding til eksamen, evt. via kursarrangør.
 2. Eksamen er på engelsk. (Tysk ved avtale)
 3. Det er tillatt å bruke en enkel kalkulator. Programmerbare enheter, mobil- og smarttelefoner o.l. er ikke tillat og må være avslått under eksamen. Evt, kalkulator kontrolleres av eksamensvakten før eksamen. I tvilstilfeller blir enheten ikke tillatt.
 4. Varighet på eksamen varierer for hver modul, Test manager, Test analyst og Technical Test Analyst. Disse har nå et modulspesifikt antall spørsmål og eksamenslengde. Se ISTQB FAQ.
 5. Eksamen består av multiple valg. Ett eller flere alternativer skal krysses av.
 6. Hvert korrekte svar gir poeng etter spørsmålets vanskelighetsgrad. Feil eller ingen svar gir 0 poeng.
 7. For å bestå eksamen kreves minst 65 % av oppnåelig poengsum
 8. Eksamensresultatet vil bli klart senest 20 dager etter avholdt eksamen. Sertifikat, til de som har bestått eksamen, vil bli distribuert med e-post når eksamensavgift er innbetalt, og da senest seks uker etter avholdt eksamen.
 9. Dersom du ikke består, kan du prøve ny eksamen etter minst åtte ukers ventetid. Dersom du stryker tre ganger, kan vi ikke tilby flere eksamensforsøk i Norge

Eksamensvilkår for ISTQB Expert Level (CTEL)

Se her for offisiell Eksamensstruktur og regler for Expert Level

 

english_flag English information for exam registration, fees and terms in Norway can be found here