Eksamensvilkår

Generelle vilkår for alle typer eksamen

Se også ISTQB sin generelle eksamensinformasjon.

Generelle vilkår for alle typer eksamen

 1. Kandidater med et annet morsmål enn eksamensoppgaven får 25 % ekstra tid og kan benytte standard papirbasert ordbok mellom eksamensspråk og morsmål. Bruk av ordbok forutsetter at eksamensvakt har fått forelagt og kontrollert ordboka i god tid før eksamen starter. Det kan også tas med ISTQB-terminologilisten engelsk-norsk i nedstrippet versjon. (Se side for Dokumentasjon for en nedlastbar versjon).
 2. Legeattest MÅ vises før man kan kreve særrettigheter. Kandidaten må si fra vedrørende handikapp ved oppmelding til eksamen slik at NTB kan håndtere dette før og under eksamen. NTB informerer da om eventuell tilrettelegging som vil skje på denne eksamen. Dette kan bety for eksempel ekstra tid eller ekstra hjelpemidler.
 3. Kandidater som er privatister MÅ ha med og forevise kvittering for betalt eksamensgebyr.
 4. Kandidaten MÅ ha med og forevise legitimasjon med bilde.
 5. Mobil, PDA eller andre elektroniske verktøy skal være AVSLÅTT (!) og ikke være på pulten under eksamen.
 6. Det er i utgangspunktet ikke tilgang til toalettbesøk under eksamen utenom for advanced eksamen.
 7. Kandidaten må besvare oppgaven med penn e.l. med svart eller blå farge. Egne skrivesaker må medbringes.
 8. Kandidaten kan gå før full tid, og må forlate eksamenslokalet umiddelbart etter innlevert oppgave.
 9. Det er ikke tillatt å ta med oppgave eller notater ut fra eksamenslokalet. Oppgavene skal ikke distribueres muntlig eller skriftlig etter avholdt eksamen.

Eksamensvilkår for ISTQB Certified Foundation Level (CTFL)

Se her for offisiell Eksamensstruktur og regler for Foundation Level

 1. Varighet på eksamen er 60 minutter. Dersom eksamen ikke er på ditt morsmål er varighet på eksamen 75 minutter.
 2. Eksamen består av multiple valg der kun ett svar (en avkrysning) per spørsmål er korrekt.
 3. Det er 40 spørsmål på eksamen.
 4. Det er ett poeng for hvert korrekte svar. Feil eller ingen svar gir 0 poeng.
 5. For å bestå eksamen kreves minst 65 % (=26 poeng) korrekte svar.
 6. Eksamensresultatet vil bli klart senest 10 dager etter avholdt eksamen. Sertifikat, til de som har bestått eksamen, vil bli distribuert med e-post når eksamensavgift er innbetalt, og da senest seks uker etter avholdt eksamen.
 7. Dersom du ikke består, kan du prøve ny eksamen etter minst fire ukers ventetid. Dersom du stryker tre ganger, kan vi ikke tilby flere eksamensforsøk i Norge.

Eksamensvilkår for andre typer ISTQB eksamener

Se her for offisiell struktur https://www.istqb.org/#certifications-diagram