Dokumentasjon

Se dette dokumentet for en introduksjon til Systematisk Testing av Software.

Presentasjon av ISTQB og NTB

Presentasjon av CTFL 4.0 

Pensumsliste/Syllabi til ISTQB sertifiseringer

Alle pensumslister og prøveeksamer på engelsk finnes her: https://www.istqb.org/certifications/certification-list

ISTQB Foundation pensum

ISTQB Terminologiliste