Dokumentasjon

Se dette dokumentet for en introduksjon til Systematisk Testing av Software.

Presentasjon av ISTQB og NTB

ISTQB Foundation pensum

Pensum for Agile Tester

Inntil videre er det ikke eksamen på norsk for «Agile Tester»

Pensum for Model Based Tester

Pensum for Automotive Software Tester (CTFL-AuT)

Pensum for Usability Testing (CTFL-UT)

  • Engelsk pensum hos ISTQB.org: Usability Testing

ISTQB Advanced pensum – alle sertifiseringer

ISTQB Expert pensum

ISTQB Terminologiliste

Skjema for påmelding eller bestilling av eksamen

Benytt fortrinnsvis elektronisk påmeldingsskjema på siden for den eksamen du ønsker å ta.

Eksterne lenker

Informasjon hos eksterne leverandører tar ikke NTB ansvar for!

OBS: Denne prøveeksamen er for lett og følger bare delvis pensumet. Den inneholder skrivefeil og følger ikke eksamensretningslinjer (negative og lurespørsmål). Spørsmål 38 har to rette svar. Det vil si denne prøveeksamen gir ikke et korrekt bilde av dine ferdigheter i forhold til å klare dagens eksamen.