Certified Tester Foundation Level (CTFL) 4.0

Av | 28. januar 2024

Nye eksamenspriser fra 1.4.2024  

Dette er de nye prisene fra 1.4.2024:

ISTQB Foundation                     2400 kr

ISTQB Spesialist (alle typer)    2900 Kr

ISTQB Advanced (alle typer)    3500 kr

IREB Foundation                       4000 kr

IREB Agile                                   3000 kr

Fra 1.1.2025 vil prisene være mva-pålagt, dvs da kommer en prisøkning om x % i tillegg.

***********************************************************************************************************************

 

ISTQB har i mai 2023 lansert en ny hovedversjon av Foundation-sertifiseringen, Certified Tester Foundation Level (CTFL) 4.0.

Foundation 4.0 anbefales for alle som starter sertifisering nå.
Pensumet i CTFL 4.0 er gjennomarbeidet og mer uavhengig av leveransemodell. Smidig metodikk er godt innarbeidet.
Pensumet i CTFL 4.0 finnes her: www.istqb.org. Her ligger også prøveeksamener.

Den versjonen som har vært gjeldende siden 2018, Foundation 3.1, er fortsatt gyldig. Eksamen i denne versjonen kan tas innen 9. mai 2024 (engelsk) hhv. 9. nov. 2024 (norsk).
Deretter kan man ikke gå opp til eksamen i denne versjonen av pensumet.

Har man Foundation 3.1-sertifikatet, er dette fortsatt gyldig, og det er ikke nødvendig å ta sertifiseringen på nytt. Vi anbefaler allikevel å se på det nye 4.0-pensum; det er en del endringer i forhold til 3.1.

Per nå er eksamen i Foundation 4.0 kun tilgjengelig på engelsk. Vi jobber med en oversettelse av pensumlisten til norsk, og vil etter hvert også tilby eksamen på norsk.

Når du bestiller eksamen i Foundation, vennligst angi om du ønsker versjon 3.1 eller versjon 4.0.

OBS! Som en konsekvens av denne endringen, er forutsetningen for å gå opp til ISTQB Agile Technical Tester og ISTQB Agile Test Leadership At Scale (ATLAS) å ha bestått Foundation 4.0 eller kombinasjonen av Foundation 3.1 og tidligere ISTQB Foundation Agile Tester.

Kategori: