COVID -19 Melding

Av | 24. mars 2020

ISTQB Norge følger rådene fra FHI (Folkehelseinstituttet) og har derfor utsatt de planlagte eksamener i mars og april. Det innebærer at eksamen 16.04.20 ikke vil bli avholdt.  

Vi vurderer situasjonen fortløpende, og kommer senere i april tilbake vedrørende de planlagte eksamener i mai og juni.

De som ønsker refundering av betalt eksamensavgift bes sende en epost til eksamenskoordinator: eksamenskoordinator@istqb-norge.no.  

Kategori: