Akkreditering av kursholder

ISTQB definerer en egen prosess for akkreditering av kursholder. Normalt følges denne prosessen i forbindelse med akkreditering av kurs.

I enkle trekk utfører NTB bl.a. kontroll av

  • Kursholders CV (erfaring, tidligere sertifiseringer)
  • Kursevalueringer etter tidligere avholdte kurs
  • Evt. prosentandel beståtte kandidater på tidligere kurs

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

 

Se hvilke kursholdere som akkreditert av NTB på denne siden.