Akkrediterte

Kurs som leder til en ISTQB-eksamen samt instruktører kan akkrediteres av de nasjonale ISTQB-styrene. Dette betyr en kvalitetskontroll av kurs og instruktør og gir rett til å bruke logo for akkreditering.

Akkrediteringen skjer i hvert land på det nasjonale språk, eventuelt andre språk, men da i samarbeide mellom flere Boards. Akkrediteringen anerkjennes gjensidig i alle land som er representert i ISTQB, så fremt de holdes av en akkreditert instruktør.

Under listes de kurs og kursholdere som er akkreditert av NTB:

Akkrediterte kurs i Norge

  • P.t er det ingen akkrediterte kurs i Norge

Akkrediterte kursholdere i Norge

  • Frans Dijkman – Foundation (norsk, engelsk)
  • Raluca Madalina Popescu – Foundation (engelsk)

Akkrediterte kurs og kursholdere i andre land kan du finne på den internasjonale søkesiden hos ISTQB.