NTB Arbeidshelg

Av | 13. februar 2015

En del av medlemmene i NTB var samlet i helga 7. og 8. februar i Oslo for å utarbeide nye og bedre eksamensspørsmål til ISTQB Foundation sertifiseringen.

Hans Schaefer innledet helga med foredrag om regler rundt eksamensspørsmål. Frans Dijkman og Camilla Tveter hadde ordnet med de kulinariske opplevelsene som alt arbeidet krevde. Andre som bidro faglig var Monika Støcklein-Olsen, Jurgen Richter, Ernst von During, Tor Kjetil Moseng og Skule Johansen.

Det er mange regler for hvordan spørsmålene skal skrives, for å ha minst mulig mengde å lese, være enklest mulig å forstå, mest mulig korrekt iht. norske skriveregler og iht. pensum. De skal også samsvare med læringsmålet til hvert emne. Hvert spørsmål blir inspisert flere ganger før det går videre. Selv de «enkleste» spørsmål ble endevendt for at de skal bli best mulig for eksamenskandidatene – men likevel gi svar på om du kan temaet.

Dette arbeidet skal vi ta med oss videre og fortsette å kontinuerlig produsere og inspisere eksamensspørsmål slik at de blir best mulig for deg.

 

Kategori: