Ny Engelsk-Norsk terminologiliste

Av | 1. februar 2016

Versjon 2.4 av ISTQB Engelsk-Norsk terminologiliste er nå tilgjengelig på siden for dokumentasjon.

«The ISTQB Glossary has two main objectives:
• Support the ISTQB syllabi by defining the terms used in the various syllabi
• Support communication within the international testing community and with its stakeholders by providing a standard testing vocabulary»

Rekkefølgen er som i den engelske originalen, dvs. alfabetisk etter engelske termer. Noen begreper er ikke oversatt. Disse brukes bare på de høyere nivå sertifiseringene i ISTQB. De er merket spesielt. Forslag til oversettelse imøteses av leserne.

 

Søkbare versjon for engelsk (og tysk) versjon finnes på http://astqb.org/glossary/.

Kategori: