Ny Terminologiliste v2.3

Av | 27. mai 2014

Arbeidsgruppen som jobber med Terminologilisten har innhentet synspunkter og kommentarer fra industri, handel og kontor, statlige organer og organisasjoner med sikte på å produsere en internasjonal teststandard som skal få aksept i et så bredt felt som mulig.

Dokumentet presenterer konsepter, begreper og definisjoner er utformet for å støtte kommunikasjon i (software/programvare) testing og relaterte disipliner.

ISTQB ® sin arbeidsgruppe for Terminologi leverer en ordliste med testing og beslektede begreper som brukes som en referanse / kildedokument for pensum på Foundation , Advanced og Expert nivå. Implementering av den nye versjonen av ordlisten (2,3) ble ferdigstilt mars 2014 som er på linje med alle læreplanene. Relevante terminologier er oversatt til norsk i Mai 2014.

Norsk versjon og engelsk versjon kan lastest ned fra Dokumentasjon-siden.

Kategori: