Overgang fra REQB til IREB

Av | 15. august 2017

NTB tilbyr tilbyr muligheten til å ta sertifisering for REQB (Requirements Engineering Qualification Board). Interessen for å ta REQB-eksamen er stigende i Norge.

Det har vært to forskjellige sertifiseringer på kravområdet, REQB og IREB (International Requirement Engineering Board). Nå skjer det en positiv endring ved at sertifiseringene for REQB og IREB slås sammen og videreføres som IREB-sertifisering.

For ytterligere info:  http://reqb.org/index.php/references/news/124-ireb-and-reqb-have-decided-to-join-forces.

Endelig utfasingsdato for REQB-eksamen er 30.9.2017.

Vi avtalt med GASQ, som leverer disse sertifiseringene at vi fra 3. kvartal 2017 omstiller oss fra REQB- til IREB-eksamen i Norge. Vi er nå i denne omstillingsprosessen og jobber med å få avtalene og prosessene rundt dette på plass. Vi regner med å kunne tilby muligheten å ta IREB-eksamen fra oktober 2017.

 

Kategori: