Arkiv

Model Based Tester – Ny sertifisering

Pensumet for Model Based Tester (MBT) er nå tilgjengelig i beta versjon. Dette er en utvidelse av ISTQB Foundation sertifiseringen. For å ta eksamen i MBT må du tidligere ha bestått ISTQB Foundation eksamen. Med denne sertifiseringen vil du utvide din Foundation kunnskap med modellbasert testprosess, metoder og teknikker. Oversik over MBT: ISTQB CTFL-MBT –… Les mer »

Kategori:

Agile Tester – Pensum på norsk

NTB har oversatt «Foundation Level Extension Syllabus – Agile Tester» til norsk.  Det norske pensumet kan lastes ned på siden med dokumentasjon. Norsk eksamen er ikke tilgjengelig ennå. Når vi vil tilby norsk eksamen vil dette bli informert om på disse sidene under nyheter. Våre partnere har allerede hatt det norske pensumet til gjennomsyn. Men… Les mer »

Kategori:

ISTQB Spørreundersøkelse

Delta i å lage ISTQB® Worldwide Software Testing Report 2015 ISTQB foretar en undersøkelse om ISTQB og testing av programvare. Ved å delta i denne undersøkelsen vil du bidra til å bedre forståelse av testing i programvareindustrien, hjelpe beslutningstakere i å ta de rette beslutninger, hjelpe ta de rette beslutninger om din karieærevalg karriere se… Les mer »

Kategori:

NTB Arbeidshelg

En del av medlemmene i NTB var samlet i helga 7. og 8. februar i Oslo for å utarbeide nye og bedre eksamensspørsmål til ISTQB Foundation sertifiseringen. Hans Schaefer innledet helga med foredrag om regler rundt eksamensspørsmål. Frans Dijkman og Camilla Tveter hadde ordnet med de kulinariske opplevelsene som alt arbeidet krevde. Andre som bidro… Les mer »

Kategori:

Prisjustering 1. februar 2015

NTB må gjøre en prisjustering av våre gebyrer. Nye gebyrer vil gjelde fra og med 1. februar 2015 og vil bli annonsert på denne nyhetssiden når de er klare. Noe av årsaken til denne justeringen er kronens verdi. Dette påvirker oss da etterhvert de fleste av våre eksamenssett administreres av GASQ i Tyskland. Dette må… Les mer »

Kategori:

Agilt tillegg til ISTQB Foundation ferdig

Agilt pensum forFoundation er nå ferdig og ligger på siden for dokumentasjon. Inntil videre vet vi ikke når vi blir klare med å tilby eksamen. Eksamen forutsetter at kandidaten har ISTQB Foundation Level sertifikat. Eksamen er 60 hhv 75 minutter langt, dvs akkurat som Foundation-eksamen. Det finnes ingen akkrediterte kurs i Norge foreløpig.   Se… Les mer »

Kategori:

Ny Terminologiliste v2.3

Arbeidsgruppen som jobber med Terminologilisten har innhentet synspunkter og kommentarer fra industri, handel og kontor, statlige organer og organisasjoner med sikte på å produsere en internasjonal teststandard som skal få aksept i et så bredt felt som mulig. Dokumentet presenterer konsepter, begreper og definisjoner er utformet for å støtte kommunikasjon i (software/programvare) testing og relaterte… Les mer »

Kategori:

Agilt tillegg til ISTQB Foundation i Beta-versjon

Det er jobbet med å få fram et agilt tillegg til ISTQB  Foundation pensumet. Dette tillegget er lansert i en Beta-versjon og allerede sendt til NTB sine partnere for gjennomsyn og kommentarer. Det forventes at endelig versjon vil bli godkjent på ISTQB sitt General Assembly møte i San Fransisco 28. mars i år, og blir… Les mer »

Kategori:

Nye nettsider for NTB

Vi i NTB har nå laget nye nettsider for at det skal bli ennå lettere for deg som bruker å finne fram hos oss. Både www.istqb.no og www.istqb-norge.no går nå til de samme nye sidene. De gamle nettsidene har tjent oss lenge og bra men hadde behov for utskifting: Utseende er nå mer moderne og… Les mer »

Kategori:

Ny norsk ISTQB Terminologiliste versjon 2.2

Oversettelse av versjon 2.2 av ISTQB sin terminologiliste er tilgjengelig! Det arbeides kontinuerlig i ISTQB sin arbeidsgruppe for terminologi, der NTB deltar aktivt. Dette for å få inn nye ord i fagområdet for testing som er naturlig å ta inn i forbindelse med nye prosesser, metoder, verktøy og lignende i henhold til endringer i pensum.… Les mer »

Kategori: