Arkiv

NTB Arbeidshelg

En del av medlemmene i NTB var samlet i helga 7. og 8. februar i Oslo for å utarbeide nye og bedre eksamensspørsmål til ISTQB Foundation sertifiseringen. Hans Schaefer innledet helga med foredrag om regler rundt eksamensspørsmål. Frans Dijkman og Camilla Tveter hadde ordnet med de kulinariske opplevelsene som alt arbeidet krevde. Andre som bidro… Les mer »

Kategori:

Prisjustering 1. februar 2015

NTB må gjøre en prisjustering av våre gebyrer. Nye gebyrer vil gjelde fra og med 1. februar 2015 og vil bli annonsert på denne nyhetssiden når de er klare. Noe av årsaken til denne justeringen er kronens verdi. Dette påvirker oss da etterhvert de fleste av våre eksamenssett administreres av GASQ i Tyskland. Dette må… Les mer »

Kategori:

Agilt tillegg til ISTQB Foundation ferdig

Agilt pensum forFoundation er nå ferdig og ligger på siden for dokumentasjon. Inntil videre vet vi ikke når vi blir klare med å tilby eksamen. Eksamen forutsetter at kandidaten har ISTQB Foundation Level sertifikat. Eksamen er 60 hhv 75 minutter langt, dvs akkurat som Foundation-eksamen. Det finnes ingen akkrediterte kurs i Norge foreløpig.   Se… Les mer »

Kategori:

Ny Terminologiliste v2.3

Arbeidsgruppen som jobber med Terminologilisten har innhentet synspunkter og kommentarer fra industri, handel og kontor, statlige organer og organisasjoner med sikte på å produsere en internasjonal teststandard som skal få aksept i et så bredt felt som mulig. Dokumentet presenterer konsepter, begreper og definisjoner er utformet for å støtte kommunikasjon i (software/programvare) testing og relaterte… Les mer »

Kategori:

Agilt tillegg til ISTQB Foundation i Beta-versjon

Det er jobbet med å få fram et agilt tillegg til ISTQB  Foundation pensumet. Dette tillegget er lansert i en Beta-versjon og allerede sendt til NTB sine partnere for gjennomsyn og kommentarer. Det forventes at endelig versjon vil bli godkjent på ISTQB sitt General Assembly møte i San Fransisco 28. mars i år, og blir… Les mer »

Kategori:

Nye nettsider for NTB

Vi i NTB har nå laget nye nettsider for at det skal bli ennå lettere for deg som bruker å finne fram hos oss. Både www.istqb.no og www.istqb-norge.no går nå til de samme nye sidene. De gamle nettsidene har tjent oss lenge og bra men hadde behov for utskifting: Utseende er nå mer moderne og… Les mer »

Kategori:

Ny norsk ISTQB Terminologiliste versjon 2.2

Oversettelse av versjon 2.2 av ISTQB sin terminologiliste er tilgjengelig! Det arbeides kontinuerlig i ISTQB sin arbeidsgruppe for terminologi, der NTB deltar aktivt. Dette for å få inn nye ord i fagområdet for testing som er naturlig å ta inn i forbindelse med nye prosesser, metoder, verktøy og lignende i henhold til endringer i pensum.… Les mer »

Kategori:

«Foundations of Software Testing» hos UiO

Vårt medlem Raluca Madalina Popescu holder ISTQB Foundation kurs på mastergradsstudiet i informatikk på Universitetet i Oslo. Kurset skal gå hver vår med syv forelesninger, hjemmeoppgaver og avsluttende eksamen. Studentene får 5 studiepoeng og kunnskap som andre høyskoler og universitet ennå ikke tilbyr.Utdrag fra kursets side hos Universitetet i Oslo: Course content The course covers… Les mer »

Kategori:

ISTQB innfører Partnerprogram

ISTQB ønsker at bedrifter og organisasjoner som satser på å profesjonalisere og sertifisere testere via ISTQB bl.a. skal kunne vise dette med deltagelse i ISTQB sitt partnerprogram. Partnerprogrammet består av fire nivå (Sølv, Gull, Platina og Global) der partnerskapets nivå for organisasjonen bestemmes av antall sertifiseringspoeng som holdes av de ansatte. Hvem kan bli partnere… Les mer »

Kategori:

Ny versjon av ISTQB Advanced Syllabus (2012)

Ny versjon (2012) av Advanced syllabus/pensum har tatt inn tilbakemeldinger fra kursholdere og deltagere og blitt bedre! Syllabusene er delt opp i tre deler med mindre overlapp og klarere læringsmål. Fra og med 1.1.2013 vil eksamenene bli arrangert etter denne nye syllabusen. Fra og med 1. januar 2013 vil eksamenene NTB arrangerer for ISTQB Advanced… Les mer »

Kategori: