Ny norsk ISTQB Terminologiliste versjon 2.2

Av | 24. april 2013
Oversettelse av versjon 2.2 av ISTQB sin terminologiliste er tilgjengelig!
Det arbeides kontinuerlig i ISTQB sin arbeidsgruppe for terminologi, der NTB deltar aktivt. Dette for å få inn nye ord i fagområdet for testing som er naturlig å ta inn i forbindelse med nye prosesser, metoder, verktøy og lignende i henhold til endringer i pensum. Terminologien er nå ajourført med de nye Advanced syllabi av 2012 og de nye Expert syllabi for ‘Test Management’ og ‘Improving the Test Process’.Den nye strippede terminologilista, som man kan bruke på eksamen, vil komme om kort tid.

Klikk på bildet for å åpne terminologilista eller gå til siden for dokumentasjon.

Dersom oversettelser er vanskelig å forstå, eller om grupper/bedrifter benytter andre begrep, så vil vi i NTB gjerne ha tilbakemelding om dette. Vi setter stor pris på dine innspill!
Kategori: